Search
Close this search box.

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
0
Search
Close this search box.

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
฿ 0

นโยบายทางธุรกิจ

สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) เป็นคลินิกที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความงาม ลดสัดส่วนและชะลอวัย ที่ผสมผสานนวัตกรรมด้านความงามและการชะลอวัยแบบตะวันตกและตะวันออก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและตรวจสอบจาก US FDA (สำนักงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม ลดสัดส่วน และศาสตร์ด้านเซลล์บำบัด (Live Cell Therapy) ทั้งใน และต่างประเทศ ผสมศิลปะความงามและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลี

สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในทุกระดับ อาทิเช่น การฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณความงาม และเลเซอร์ ด้วยยา Premium และเครื่องมือ High-end การลดน้ำหนัก ปรับรูปร่าง และกระชับสัดส่วน ด้วยวิธีที่ปลอดภัย เห็นผลเป็นที่ยอมรับ และมีงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจน รวมถึงการศัลยกรรมเสริมความงามด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์ผลงานเป็นที่ยอมรับ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการออกแบบใบหน้าและรูปร่างเพื่อความสวยงามอย่างมั่นใจ ในแบบที่เป็นคุณ และนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านเซลล์บำบัดและการชะลอวัย พร้อม Lab ด้านเซลล์ การล้างพิษ เพื่อสุขภาพและความงาม

สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ประทับใจ ได้รับผลการรักษาที่พึงพอใจ และปลอดภัย ทางคลินิกจึงแสวงหานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่นการอบรม ด้านผิวพรรณความความงาม, ศัลยกรรมความงาม การใช้เซลล์ชะลอวัย จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และทางสตาร์คลินิกยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้แพทย์มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยตลอด เช่น การเข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ การทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ต่างๆ

ทั้งนี้สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) มุ่งเน้นการรักษาที่เห็นผล และความปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมใหม่ด้านเซลล์เข้ามาร่วมกับการรักษา ด้วยตัวยาและเวชสำอาง เทคโนโลยีต่างๆอันทันสมัย เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองความปลอดภัยแล้ว พร้อมทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านความงามเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัย เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติในแบบที่เป็นคุณ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ การเปลี่ยนหรือคืนคอร์ส และการคืนเงิน

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อ
• รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน จะถูกยกเลิก
• รายการที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนคอร์ส
• คอร์ส, การบริการ, บัตรของขวัญ, บัตรแทนเงินสด หรือบัตรส่วนลด ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้ ยกเว้นมีใบรับรองแพทย์แสดงถึงความจำเป็นทางด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถรับบริการคอร์ส หรือบริการนั้นได้จึงสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์สหรือบริการอื่นได้

เงื่อนไขการคืนเงิน
• รายการผ่อนชำระ, การชำระด้วยบัตรเครดิต และราคาโปรโมชั่นต่างๆไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ หากทางคลินิกไม่ยินยอมหรือปิดกิจการ

***ทางคลินิกขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า