Search
Close this search box.

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
0
Search
Close this search box.

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
฿ 0

Varicose Veins

ลดเส้นเลือดขอด

ลดเส้นเลือดขอด

(Varicose Veins)

 

โรคเส้นเลือดขอด (Varicose Veins) เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นส่วนของลิ้นที่ทำหน้าที่
เปิดปิดส่งเลือดจากขาขึ้นไปสู่หลอดเลือดดำใหญ่ ความผิดปกตินี้เป็นตัวการที่ทำให้เลือด ไม่สามารถลำเลียงเข้าสู่หัวใจได้ทั้งหมด
เกิดการย้อนกลับมา ค้างอยู่ในหลอดเลือดทำให้มีลักษณะคดเคี้ยวจนผิดปกติ

เส้นเลือดขอด ไม่ใช่แค่เส้นฝอย

เส้นเลือดขอด ถึงแม้ว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เพราะบางคนอาจปวดบริเวณที่ขอดจนนั่งไม่ได้ ยืนนานไม่ได้เลยทีเดียว
ซึ่งก็มีหลายคนอาจคิดว่าเส้นเลือดขอดเป็นแค่เส้นฝอยเล็ก ๆ แต่ความจริงแล้วมี 2 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 : เส้นเลือดขอดแบบฝอย แตกเป็นเส้นเล็ก ๆ ลักษณะคล้ายแพใยแมงมุม มีขนาดเล็กสีม่วง หรือแดง บางคนแทบไม่มีอาการเจ็บปวด
หรือเมื่อยล้าจุดที่เป็น

ระดับ 2 : เส้นเลือดขอดตัวหนอน เส้นเลือดโป่งพองขนาดใหญ่ เกิดจากผนังเส้นเลือดบาง ทำให้เส้นเลือดพองและขดเป็นหยักอาจมีสีเขียวผสมม่วง เส้นเลือดจะโป่งนูนออกมาเป็นขดๆ ชัดเจน พร้อมมีอาการเมื่อยล้า เจ็บปวดบริเวณเส้นเลือดขอด ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นที่ต้องรักษา
และอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาได้

เส้นเลือดขอด ปัญหาใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม
เส้นเลือดขอด หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงปัญหาเรื่องความไม่สวยงามที่เกิดขึ้นกับร่างกายและละเลยที่จะรักษา แต่จริง ๆ แล้วหากปล่อยไว้
อาจมีโอกาสเกิดการอักเสบรุนแรง และนำไปสู่การเกิดแผลได้

สาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
เกิดจากผนังหลอดเลือดและลิ้นควบคุมการไหลของเลือดมีความอ่อนแอ ซึ่งโดยปกติภายในหลอดเลือดดำจะมีลิ้นเล็ก ๆ คอยเปิดให้เลือดไหลผ่าน และปิดป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับไปสู่ส่วนล่างของร่างกาย แต่ถ้าผนังหลอดเลือดขยายตัวออกจนสูญเสียความยืดหยุ่น จะทำให้ลิ้นที่คอยเปิดปิดนี้อ่อนแอลง ส่งผลให้มีเลือดรั่วออกมาและไหลย้อนกลับไปที่ส่วนล่างของร่างกาย โดยเฉพาะการยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เลือด
จากส่วนล่างของร่างกาย ไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้น และทำให้เลือดสะสมในหลอดเลือดและเกิดอาการบวมพองตามมา
ซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดดังต่อไปนี้

เพศหญิง เส้นเลือดขอดมีโอกาสเกิดขึ้นในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงจะไปทำให้ผนังหลอดเลือดคลายตัวลง
และส่งผลให้มีโอกาสเกิดการรั่วของลิ้นหลอดเลือด
พันธุกรรม ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นเส้นเลือดขอด จะยิ่งมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มากขึ้น
อายุ อายุเพิ่มมากขึ้น หลอดเลือดจะเริ่มหลวมและหย่อนตัวลง เป็นเหตุให้ลิ้นหลอดเลือดทำงานได้ไม่ดี
น้ำหนักตัวมาก จะทำให้เกิดแรงดันบนหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ส่งผลให้เกิดแรงดัน
ที่ลิ้นหลอดเลือดสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการรั่วของเลือดยิ่งขึ้น
การยืนเป็นเวลานาน จะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดขอด เพราะเลือดจะไหลได้ยากขึ้น
หญิงตั้งครรภ์ ในระหว่างการตั้งครรภ์ปริมาณของเลือดในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้น และนำไปสู่การตึงของหลอดเลือด นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของระดับฮอร์โมนในหญิงตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น ยังสามารถทำให้ผนังกล้ามเนื้อของหลอดเลือดคลายตัวจนลิ้นเปิดปิดเลือดทำงานบกพร่องได้เช่นกัน

6 ระยะเส้นเลือดขอด รักษาถูกวิธี ลดโอกาสเสี่ยงลุกลาม

ความรุนแรงของเส้นเลือดขอด มีความแตกต่างกันในแต่ละระยะ ซึ่งหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดโอกาสในการลุกลามของแผลเส้นเลือดขอดได้

เส้นเลือดขอด หรือชื่อในทางการแพทย์คือ โรคหลอดเลือดดำชั้นตื้นบกพร่องเรื้อรัง หมายถึง การที่เส้นเลือดมีการปูดขยายคล้ายตัวหนอน
มากกว่า 3 มิลลิเมตร สาเหตุเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดดำ ทำให้เกิดแรงดันภายในหลอดเลือด เลือดจึงไหลเวียนกลับไปเลี้ยงที่หัวใจ
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จนเกิดอาการปวดและบวมบริเวณขาในที่สุด

กรรมพันธุ์ เพศ อาชีพ การใช้งาน และโครงสร้างหลอดเลือด ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ ซึ่งอาการที่พบได้ทั่วไปคือ อาการเจ็บหรือรู้สึกหนักขา, เป็นตะคริวช่วงกลางคืน, บวม ตึง แสบร้อน, รู้สึกเจ็บมากขึ้นเมื่อนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน, คันรอบ ๆ เส้นเลือดเส้นใดเส้นหนึ่ง
หรือหลายเส้น, อาจมีเลือดออกจากเส้นเลือดที่บิดนูน, อาการปวดเส้นเลือดขอด ในเส้นเลือดบริเวณที่ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดง, เส้นเลือดแข็ง
หรือเปลี่ยนสี มีอาการอักเสบของผิวหนัง หรือบางรายอาจเกิดอาการอักเสบรุนแรงจนเกิดแผลได้

ความรุนแรงของอาการเส้นเลือดขอด จะมีความแตกต่างกันในแต่ละระยะ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เส้นเลือดมีลักษณะคล้ายใยแมงมุม มักมีขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ระยะที่ 2 เส้นเลือดเริ่มปูดเป็นตัวหนอน ขนาดใหญ่มากกว่า 3 มิลลิเมตร และมีอาการปวดเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน เช่น นั่ง เดิน หรือ ยืน
ระยะที่ 3 เริ่มมีอาการขาบวม และปวดมากขึ้นถึงแม้จะใช้งานในระยะเวลาสั้น ๆ
ระยะที่ 4 สีผิวที่ขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มขึ้น ซึ่งเป็นภาวะอักเสบของผิวหนัง
ระยะที่ แผลหายจากการรักษา แต่ยังมีลักษณะอื่น ๆ ร่วม เช่น ผิวหนังที่เปลี่ยนสีเป็นสีดำ
ระยะที่ เกิดแผลที่เป็นลักษณะเฉพาะของแผลบริเวณหลอดเลือดดำ เช่น ขอบแผลแดง

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด คือการให้ยาลดการอักเสบของหลอดเลือดดำ หรือ การใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดเพื่อให้เลือดภายในหลอดเลือดดำไหลกลับคืนสู่หัวใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ 2 วิธีนี้ จะช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น ไม่สามารถรักษาให้หายได้

ส่วนการรักษาแบบฉีดและ Laser เหมาะสำหรับคนไข้ที่เริ่มมีอาการ ตั้งแต่ระยะ 2 ขึ้นไป โดยในปัจจุบันมีการฉีดและ Laser รักษาแบบแผลเล็ก เส้นเลือดขอดได้ผลดีเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม สามารถทำได้ทั้งแบบใช้ความร้อนทำลายหลอดเลือด คือการทำ Laser หรือ ใช้คลื่นวิทยุ
และแบบไม่ใช้ความร้อน คือการฉีดสารเคมี เพื่อเข้าไปทำลายผนังหลอดเลือดดำจนไม่มีเลือดไหลผ่าน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูงมากกว่าการผ่าตัดแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหลังทำ ที่กำลังได้รับความนิยม ทำให้มีแผลขนาดเล็กประมาณ 2 – 3 มม. เจ็บน้อยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า

การรักษาแผลเส้นเลือดขอด ถ้ารักษาไม่ถูกวิธี เช่น เจอแผลแล้วทำแค่แผล จะยิ่งทำให้เกิดการลุกลาม แผลอาจมีน้ำเหลืองออกมามากขึ้น
โดยวิธีที่ถูกต้องคือการรักษาแรงดันในหลอดเลือดดำ เพราะถ้าไม่ลดแรงดัน แผลก็จะไม่หาย เพราะฉะนั้นหากพบว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอด
ควรเข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่เหมาะสม

 

ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและศัลยกรรมความงามมากกว่า 10 ปี

เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 – 21.00 น.

ปรึกษาหรือสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

Review

รีวิวของบริการ THERMAGE FLX

Slim Melt กับ คุณแพม

Slim Melt กับ คุณแพม

เคยไหมคะ แขนใหญ่เกินมากก แบบ เป็นคนตัวเล็กนะ แต่ว่าแขนก็ดูใหญ่ หรือเวลาลดความอ้วนลง แต่แขนก็ไม่เล็กลงตามตัวเลย ตอนนี้แพมกำลังมีปัญหาเรื่องแขนเลยค่ะ คื…
Blooming Star Therapy กับน้องเอิร์ธ

Blooming Star Therapy กับน้องเอิร์ธ

สวัสดีค่ะ เอิร์ธ เองนะคะ เอิร์ธทำงานเป็นนางแบบ ฟรีแลนซ์ค่ะ เอิร์ธก็มีปัญหาเรื่องความกระจ่างใสค่ะ เพราะแต่งหน้าหนักเกือบตลอดเลย จากการทำงาน และการออกไป…
3D Laser นวัตกรรมที่ช่วยดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใส

3D Laser นวัตกรรมที่ช่วยดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใส

ฮัลโหลล สวัสดีค่ะ แอมมี่ หรือว่า แอมมี่ The Voice เองค่ะ แอมมี่จะมารีวิว การเข้าไปใช้บริการ โปรแกรม 3D Laser ที่ Star Clinic ค่ะ คือช่วงหลังๆเนี่ย แอม…

MOST POPULAR SERVICES

บริการยอดนิยม