Search
Close this search box.

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
0
Search
Close this search box.

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
฿ 0

PROMOTION

แนะนำโปรโมชั่นใหม่
ปลอดภัย ทันสมัย ได้ผลดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม

สนใจโปรโมชั่น

**สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย.. 2564**

เหลือระยะเวลา
ในการสั่งจองอีก

00
วัน
|
00
ชั่วโมง
|
00
นาที
|
00
วินาที
หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด

เช็คให้ชัวร์! ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน

เช็คให้ชัวร์ ยกกระดับความมั่นใจขึ้นอีกขั้นโปรแกรมตรวจวัด

ภูมิคุ้มกัน COVID-19 หลังฉีดวัคซีน

   เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test) หลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย ปกติแล้วภูมิจะขึ้นหลังฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลงและต้องทำการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ
  • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิตอบสนองในเชิงปริมาณ

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ

  • ควรตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

 

 

สนใจโปรโมชั่น